Verruca plana

 

Etiologi              Humant papillomavirus (1 och 3)

Diffdiagnoser   Mollusker.

Behandling       Orsaka inte mer skada än nytta!

1)       Ingen behandling. Svårbehandlade, operera helst ej!

2)       Försiktig kryobehandling.

3)       Tretinoinkräm (Vit-A-Syra) dagligen.

4)       Salicylspirt 2% i gel.

Comments are closed.